-

-
Art by Alberto Moravia

tiistai 11. heinäkuuta 2017

Tässä teille poliittinen kartta!!

Poliittiset kartat ovat tärkeitä ymmärtää. Näin Taiteilialle on Tampereen yliopiston JKK:ssa opetettu, ennen kuin Taiteilia muisti, että hänellä on historian opinnot kesken, ja rakkaus historian tieteenalaan voitti.

Voi nyt te kaikki ihanat kesämussukat siellä ruudun takana!!!! Taiteilia näyttää teille poliittisen kartan!!

Tampereen yliopiston JKK!!! Ja myös oma tiedekuntani samassa kampuksessa!!! Tässä on tärkeää tietoa teille nykyisen poliittisen yhteisömme rakentumisesta ja rakenteesta! Historiantutkijat! Tarkastelkaa tätä blogimerkintääni de certeaulaisesta, benjaminlaisesta ja ginzburgilaisesta uusista mikrohistoriallisen määritelmän näkökulmista! Oleellista on

a) marginaalin määritelmä (de Certeau*). Taiteilia on tällä hetkellä omasta mikrokokemuksestaan tulkittuna täysin poliittisessa marginaalissa! Ilman mitään poliittista viiteryhmää, mutta silti täydellisen, omaehtoisen, itse luomansa ideologian rouvana!
Myös facebook on luonut Fasistitaiteilialle oman sivun poliittisena ideologiana!!


Fernand Braudelin ja de Certeaun mukaan marginaaliset alueet tai rajailmiöt ovat tietoteoreettiselta kannalta tarkasteltuna hedelmällisiä tutkimuskohteita. Marginaalisilla alueilla tai ilmiöillä on selvä suhde keskustaan. Marginaalisen määritelmä pitää sisällään oletuksen jatkuvuudesta; suhteesta marginaalisen ja keskeisen tai pienemmän ja suuremman välillä. **

b) Walter Benjaminin mikrohistoriallinen ajattelu ja hänen monadologinen tutkimusstrategiansa. Benjaminia kiinnosti triviaali, vain 'pelkkä roska', se että historia oli hänen mielestään sarja kuvia, ei kertomuksia. Marc Blochin mukaan Benjaminilla oli "verraton mikrologis-philologinen vainu sellaisille yksityiskohdille, sellaisille merkittäville vähäpätöisyyksille, sellaisille merkittäville satunnaisille merkeille".***

Taiteilia on aina ollut, jopa yliopiston dosenttien ja yliopiston lehtorien mukaan, poikkeustapaus (älynsä vuoksi)!! Sellainen muuhun kokonaisuuteen vaikuttamaton ja siitä pois leikattava yksittäistapaus muka!!! No nyt alkoi muun väen kuin tutkiskeljoiden päät kääntyilemään. Vai yksittäistapaus!!!??! Niitähän meillä on maa pullollaan nyt vaikka missä!! Kyllä!!

c) kun koostatte poliittista karttaa kohta seuraavan kertomukseni mukaan, muistakaa myös Carlo Ginzburgin verrattoman Il formaggio e i vermi-teoksen mikron määritelmä: mikroa teoksessa ei olekaan mylläri-talonpoika Menocchion henkilö, vaan Menocchion kuulusteluissa kertomansa outo ja poikkeava muotoilu maailman synnystä. Tämä on johtolanka-ajattelua, mikä edustaa edellä esittelemäni uuden mikrohistorian, poikkeuksellisen tyypillisen, kolmatta määritelmää mikro-makrosuhteelle.****

Ja tarina on seuraava!! Tästä tarinasta ei siis pidä muodostaa perinteistä historiantutkimuksen narratiivia, vaan uudenlainen 20. vuosisadan uusista taidemuodoista, kuten elokuvasta ja surrealismista, vaikutteita saanut narratiivi*****, missä yksi leikkaus tai näkökulma kertoo oleellisen mikron ja makron suhteesta toisiinsa:

Fasistitaiteiliaa on blokkailtu sosiaalisessa mediassa!!

Mutta mielenkiintoisempaa kuin pelkkä blokkailu, on se, ketkä sitä harrastavat!

Nimittäin blokkailua irrationaalisista syistä ovat harrastaneet toisilleen näennäisesti vastakkaiset poliittiset voimat oikeisto-vasemmisto-akselilla (kummatkin yli kuukausi sitten). SDP:n Kamal Palani Jafi blokkasi taiteilian ilmeisesti tarpeeksi hyvästä syystä! Niin myös MV-lehden perustelija Ilja Janitskin!!! Kummassakaan tapauksessa taiteilia ei ymmärrä syytä, koska pahasti ei ole puolin eikä toisin sanottu eikä pahoja ole internettiin kirjoiteltu!!!

Vastakkaisten voimien samaan kohteeseen kohdistettu merkittävän vähäpätöinen, merkittävän satunnainen blokkailu on tässä se leikkaus, se näkökulma mikro-makroon, se poikkeuksellinen tyypillinen, mistä teette johtolanka-ajatuksia ja lopullisia hypoteettisia päätelmiä!!

Tällaisesta johtolanka-ajattelusta voisi piirtää kokonaan uuden, hämmentävän poliittisen kartan, sen, mitä Suomessa juuri nyt oikeastaan kaiken mediahärpäkkeen ja persujen ketkuilujen takana tapahtuu!!!

Eli tulemme jännittävään mahdolliseen, varsin hypoteettiseen siltikin, lopputulemaan myös siitä, mikä selittää sen, miksi suvakkipaska voitti viime kuntavaaleissa. Vastaus on vasemmistolaisuus ja jälkivasemmistolaisuus, kuten kaaviosta voi lukea. Mahtavatko kokoomusnuoretkaan muodostaa enää merkittävää vastarintaa koko Suomea suvereenisti hallitsevalle vasemmistolaisen ja anarkistisen populismin voittokululle???


Suomen poliittinen kartta heinäkuu 2017
*-***** Peltonen, Matti, 'Mikrohistorian lajit'. Teoksessa Fingerroos, Outi, et al. (toim.), Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. SKS: Helsinki, 2006, 145-171.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti