-

-
Art by Alberto Moravia

tiistai 13. kesäkuuta 2017

Vahva demokratia kestää kyllä mielipiteet

Demokratia, missä kansalaiset ovat kyenneet säilyttämään demokraattiset arvonsa, kestää mielipiteenvapauden. Mielipiteenvapaus tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa on oikeus sanoa mikä tahansa mielipide ääneen, tai vaikka kirjoittaa se ylös johonkin, joutumatta sen vuoksi vainotuksi. Sitä vastoin myös mielipiteitä pitää voida vapaassa mielipiteenmuodostusilmastossa kritisoida. Demokratian arvoja kannattavassa yhteisössä pitää muistaa, mikä ero on kritiikillä ja mielipidevainolla.

Nyt näyttää siltä, että yhä tihenevin äänenpainoin myös puolen kansan voimin vaaditaan demokraattisia arvoja suljetuksi historiaan. Voi olla, että demokratiaa on toteutettu niin pitkään Suomessa - sata vuotta - että demokratian määreelle on tultu sokeiksi. Osa kansalaisista ei hahmota demokratian todellista luonnetta. Demokratian halveksinta on valunut alas kansan joukkoon poliittisten virkamiestemme toimista. Ajatellaan, että demokratia tarkoittaa vain niiden mielipiteiden ilmaisun vapautta, mitkä ovat kritiikittömiä. Todellisuudessa demokraattiset arvot tarkoittavat myös kritiikin ilmaisun vapautta. Itse asiassa demokratiakäsite on länsimaissa Ranskan vallankumouksen jälkeen tarkoittanut nimenomaan kritiikkiä valtaa vastaan. Ranskan vallankumouksen vastavoimat, eli konservatiivivoimat kauan 1800-luvulle, nimesivät demokratian 'veriseksi terroriksi'. Tuolloin vielä hallitsevat aateliset eivät olisi halunneet päästää veristä terroria hallitsemaan. Mutta verinen terrori voitti, ja kansanjoukot. Aatelivalta oli suljettu historiaan Euroopassa pitkälti ensimmäisen maailmansodan jälkeen.

Kansanjoukkojen enemmistön mielipiteenvalta ei kuitenkaan saa sulkea pois vähemmistöön itsensä lukevien ihmisten mielipiteiden kunnioittamista. Tämä opittiin toisen maailmansodan jälkituoksinnoissa.

Jonkun henkilön mielipiteen ilmaisu tai se, että henkilöillä on mielipide, ei ole mitenkään pois minulta. Ymmärrän mielipiteen vapauden omimiset sellaiseksi mielipidemustasukkaisuudeksi, mikä tähtää demokraattisen valtiojärjestyksen kaatamiseen.

Ihmisarvo tarkoittaa jokaisen ihmisen arvon kunnioittamista. Jokaisella ihmisellä on jokin mielipide. Demokratian määritelmässä jokaisen ihmisarvoisen statuksen omaavan entiteetin mielipide on kunnioitettu. Jos näin ei ole, kyse ei ole demokratian arvoista tai yhteisöstä, mikä noudattaa demokratiaa.

Eurooppaa kannattelevat tällä hetkellä hyvin mustat tuulet.

Demokratian arvo ihmisten mielissä on heikentynyt. Verinen terrori lusmuilee taas nurkan takana, mutta tällä kertaa sulkeakseen historiaan kansanjoukkojen arvon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti