-

-
Art by Alberto Moravia

maanantai 19. joulukuuta 2016

Muslimit ja suomalainen perustuslaki

Saako islamin profeetta Muhammedia kritisoida? Saa.

Miten tulin tähän johtopäätökseen?

Itse asiassa luulen, että opinnäytteeni teon vuoksi, ja osaksi eilisen uutisen vuoksi, missä oikeuskansleri kertoi Sipilän hallituksen vaatineen toistuvasti saada läpi lakiesityksiä, mitkä rikkovat perustuslakia röyhkeästi, ja missä oikeusoppineet myös kritisoivat Suomen nykyistä perustuslaittomuutta. Opinnäytteeni teossa joudun tutkimaan eurooppalaisia uskontodiskursseja noin viiden tuhannen vuoden ajalta. Myös islam sisältyy näihin. Opinnäytteessäni esitän historian tutkimuksen aiemmat feministiset teoretisointiyritykset yhdistävän näkökulman hahmotellessani feminiinistä diskurssia (siis ei gender tai sex, eli sukupuoli, vaan [feministisestä] historian tutkimuksesta puuttuvaa women-näkökulmaa) piilotettujen historian narratiivien takana. Keksinnössäni kyse on siitäkin, että se voi näyttäytyä käyttökelpoisena valtavirtatutkimuksellekin, koska se ei suoraan julista "naisnäkökulmaa" - mitä feministiset teoretisoinnit poikkeuksetta tekevät marginalisoittaen feminististä tutkimusta.

Aiemmin uskontokritiikissäni olen kritisoinut islamin käytänteistä usein puuttuvia ihmisoikeuksia, ja varsinkin naisten ja lasten oikeuksia. Sen sijaan olen jättänyt dogmat rauhaan.


Mistä muutos? Nyt haluan, että myös islamin opinkappaleita pitää voida, niin halutessaan, kritisoida ilman pelkoa. Länsimainen kulttuurimme sallii uskontojen kritisoimisen. Islamin uskonnon ei pidä tehdä tästä poikkeusta. Meidän teknologiamme ja rauhanomaisten yhteiskuntiemme synty ja kehitys on kulkenut rinta rinnan juuri USKONNON KRITIIKIN KANSSA alkaen renessanssin uusplatonismin ja katolisen kirkon debatista ja jatkuen reformaation jälkeiseen valistuksen aikakauteen, mikä painotti reformaation omnipotentin aseman mukaisesti myös tieteen ja modernisoitumisprosessien omnipotenttia asemaa. 


Muutos ajattelussani johtuu tästä lopputulemasta, missä olemme nyt, eli käytännössä perustuslaittomassa yhteiskunnassa.


Kirjoitettuani oikeudessa tuomitut tekstini olin tietysti alkun alkaen sitä mieltä, että myös uskontojen sisällä ja uskontojen kautta tapahtuvilla oikeus- ja ihmisoikeusloukkauksilla on painoarvoa, ja että ne pitää saada ääneen sanoa keskustelun herättämiseksi. Olin tätä mieltä, koska kirjoitin nuo tekstit, muutoinhan en olisi niitä kirjoittanut. Tuomion jälkeen taivuin odottamaan, ja yleiseen mielipiteeseen, mikä tuomitsi minut tyhmäksi naiseksi, jonka sanomisilla on yhtä vähän merkitystä kuin hullujen huoneen suljetun osaston psyykenlääkkeiden suurkuluttajalla. Tai ehkä jopa vähemmän.


Osittaisilla perustuslain peruutuksilla, kuten esimerkiksi sananvapauden rajoituksilla, ei pitänyt olla merkitystä. Tämä oli vuosia sitten. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, missä ulkomaiset uutistoimistot BBC:a myöten ovat julistaneet pääministeri Sipilän sananvapauden tukahduttamisyrityksiä Suomessa. Olen tullut lopputulemaan, että jokaisella perustuslain peruutuksella ja jokaisella sananvapauden rajoituksella nimenomaan ON OLLUT MERKITYSTÄ, koska ne kirjaimellisesti peruuttavat perustuslakia ja rajoittavat sananvapautta - ja nyt olemme tässä pisteessä. Siis käytännössä entisestä oikeusvaltiosta on tullut tämä nykyinen oikeusoppineiden ja ulkomaisen median kritisoima perustuslaittomuuksiin pyrkivä valtio.


TÄMÄN vuoksi julistan nyt bannaan myös uskonnon dogmien ja oppien kritisoimisen hiljaisuuden, mikä on levinnyt uudelleen Suomeenkin kymmenien vuosien tauon jälkeen globalisaation ja muslimien lukumäärän kasvamisen myötä.


Jos haluamme säilyttää ymmärryksemme perustuslaistamme ja sen tarjoamasta elämästä ilman sotaa ja konflikteja, me käännämme kelkkamme nyt.


Muslimit, me olemme liberaaliin demokratiaan perustuva maailma. Meidän kaksituhatvuotinen kehityksemme julistaa kriittisyyden kehittymistä. Tämä on meidän historiamme ja meidän maailmamme.


Teidän täytyy tottua kritiikkiin, myös siihen islamin ja profeetanne kritiikkiin, mikä iskee silmillenne esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. 


Jos ei kelpaa, menkää kotiinne. Tämä on selvä, siellä teillä on oma maailmanne. Lännessä olette meidän ehdoillamme. 


Miksi?


Viimeistään siksi, että meidän perustuslakimme rapautuminen ennen pitkää koskee myös teihin. Jo nyt on selvää, että tietyt sananvapauden rajoittamisyritykset, mitä te olette vaatineet, ovat saaneet koko muun väestön teitä vastaan. Tämähän ei ole teidän etunne.


Te olette tulleet tänne länteen ja nautitte rauhan tilasta, mitä kaikilla teillä ei ole omissa kotimaissanne ollut. Tuo rauhan tila on kuitenkin tämän perustuslakimme takaama monessa mielessä, esimerkiksi siinä, että perustuslaissa kaikille ihmisille on taattu perusoikeudellinen asema, (siis ei uskonnon hierarkiaan perustuva asema), ja tämä asema takaa sen, että rauhan tila voi jatkua. Perustuslain rapauttaminen voi siis sytyttää sodan myös täällä.