-

-
Art by Alberto Moravia

torstai 22. joulukuuta 2016

Demla-kikkailu: tapaus Jesse Torniainen

Kuuntelin eilen taksimatkan aikana radiosta uutislähetyksen, jossa kerrottiin Pohjoismaiden vastarintaliikkeen (kai tuo tuli oikein) edustajalle langetetusta syytteestä toisen henkilön tappamisesta. No, kaikki tietävät ilman mitään turhia linkittelyjä, että mistä on kyse.

Kaksi asiaa pisti korvaani kuunnellessani uutista. Ensinnäkin, syyttäjän mukaan kyse oli rasistisesta rikoksesta. Toisekseen, rikossyytettä on kovennettu sen sisältämän rasistisen motiivin mukaan.

Ensinnäkin siis, tulkiten, ehkäpä ensimmäisen kerran koko Suomen historiassa valkoista miestä syytetään valkoisen miehen tappamisesta rasistisena rikoksena. Syyttäjän haastattelu radiossa oli mielestäni vähän koominen, jos asiayhteyden vakavuudesta poiketaan, sillä hän takelteli sanoissaan yrittäessään peittää sen, mitä uhri oli tekijälle hetkeä ennen rikoksen tapahtumista sanonut: "rasistipelle". Syyttäjän mukaan oli "puhuttu jostain rasismista, jotain rasistista puhetta siinä oli ollut". No niinpä oli, mutta kuulijalle välittyi kyllä syyttäjän haastattelussa antamasta disinformaatiosta se kuva, että "rasistinen puhe" olisi nimenomaan tullut tekijän puolelta, koska häntä nyt syytetään rasistisesta rikoksesta.

Toisekseen, tekijän mahdollisesta rasistisesta motiivista olisi kiva tietää enemmän. Siis nimenomaan, koska tekijä ja uhri olivat kummatkin samaa etnisyyttä, ainakin ihonväriltään ja kansallisuudeltaan. Heidän etnisyydestään ei ole annettu muuta tietoon. Miten tämä tekijän syyttäjän mielestä rasistinen motiivi siis nähdään etnisyyteen viittavana? Hänen poliittisen vakaumuksensako mukaan (poliittinen vakaumus ei kuitenkaan liity etnisyyden määritteeseen, mihin liittyvät, tulkiten, henkilön kotipaikka, kotiseutu, kotikaupunki, uskonto, kansallisuus, kulttuuri, kieli), koska äärioikeistollahan nähdään olevan rasistinen agenda, ja siten jonkinlaisen analogisen ajatusvirheen kautta kaikki, mitä äärioikeistolaiseksi tiedetty tekee, täytyy olla rasistiseen maailmankatsomukseen viittaavaa? Silloinhan analogian mukaan taannoisella kokoomustappajalla täytyi olla porvarillinen motiivi ja kiakkovierailla anarkistinen motiivi. Ai niin, mutta nämähän eivät tietenkään ole syytteen koventamisen perusteita - se niistä yhdenvertaisista kansalaisoikeuksista ja poliittisia oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta, mikä sitoo myös Suomen valtiota:

2 artikla
1. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu kunnioittamaan ja takaamaan jokaiselle alueellaan olevalle ja oikeuspiiriinsä kuuluvalle yksilölle tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet ilman minkäänlaista rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.
2. Jokainen valtio sitoutuu perustuslakiensa mukaisessa järjestyksessä ja tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin toteuttaakseen lainsäädännöllä tai muulla tavalla tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet, jotka eivät jo ole voimassa.

Luulenpa, että tekijällä ei ollut rasistinen motiivi, sen sijaan syrjivä motiivi vaikuttaa olleen ennemminkin uhrilla (rasistinenko siis syyttäjän ajattelussa, vaikka uhri ja tekijä samaa etnisyyttä), joka nimitteli tekijää "rasistipelleksi" ennen lyöntiä. Kahden henkilön välinen kuolemaan johtanut sanaharkka -  ja vieläpä ilmeisesti vastakkaisia poliittisia näkemyksiä, eli äärioikeistoa ja äärivasemmistoa edustaneiden valkoisten, suomalaisten miesten valitettava nujakka - lukeutuu demla-kikkailun ulkopuolella ihan vaan poliittisten ääripäiden kahnailuksi. Ja ehkäpä rikollistenkin sellaisten, ottaen huomioon sekä uhrin että tekijän mahdollisesti 'vähän yhtä suuret rikoshistoriat' eräiden nettitietojen mukaan. Mutta demla-kikkailu haluaa tehdä tapauksesta rasisitisen ennakkotapauksen, koska sen turvin voidaan saada näkyvä peruste kieltää äärijärjestöt, ainakin kansalaismielipiteessä - millä on tarkoitus pala palalta saada kansalaisilta legitimiteettia valtaeliitin toimintaa kohden, ja näin murentaa laillisuutta.
Näkemyksiäni vastarintaliikkeestä löytyy täältä