-

-
Art by Alberto Moravia

sunnuntai 26. kesäkuuta 2016

Miten maailman alistetuimmasta kansasta tuli maailman herra

Selvästikin minulla on vielä historiaa lukematta. Mutta ihmettelenpä vain. Sallitteko, sir, herra Kalske?

Ajatellaan, että toisen maailmansodan jälkeen juutalaiskansa oli kärsinyt pahan kolauksen Hitlerin kourissa, kuten tiedämme.

Miksi minussa herättää ihmetystä se, että juutalaiset ovat nousseet paskasta, kirjaimellisesti, keskitysleirien mudasta, maailman herruuteen vain seitsemässäkymmenessä vuodessa?

Ensinnäkin siksi, että olen suurimman osan peruskoulu- ja lukiovuosiani, koko lapsuuteni ja nuoruuteni siis, kuullut juutalaisten kärsimyksistä mediasta ja historian tunnilla. Jopa keskitysleireiltä selvinneet ovat useaan otteeseen kertoneet tarinansa. 

Vanhempana ja enemmän koulutusta saaneena  -  siis luvan oman kriittisen ajattelun kehittämiseen saaneena - olen havainnut, seuraavassa järjestyksessä, että maailmassa on ihmisuhrein mitattuna määrällisesti suurempiakin kansanmurhia tapahtunut kuin juutalaisten murha toisessa maailmansodassa, joista ei puhuta läheskään yhtä isossa mittakaavassa kuin juutalaisten vastaavasta, joistakuista ei puhuta ollenkaan edes siellä peruskoulun tai lukion historian tunnilla. Hämmästyttävää on myös se, että hyvin monesta kansanmurhasta EI SAA PUHUA. Esimerkiksi Turkissa ei haluta puhua armenialaisten kansanmurhasta ensimmäisen maailmansodan aikana, ja Euroopassa ja Yhdysvalloissa ei saa puhua palestiinalaisten kansanmurhasta Israelin, juutalaisten perustaman valtion siis muuten, suorittamana, mikä jatkuu nyt jo ainakin kolmattakymmenettä vuotta.  

On myös paljastunut keskitysleirihuijareita, jotka ovat puhuneet paksuja historiasta, mutta eivät välttämättä ole itse olleetkaan paikalla väittämissään ajankohdissa ja paikoissa.

Tällaiset neljä ristiriitaa yhteen koottuna ovat saaneet minut jo ennen historian opiskelua yliopistossa epäilemään sellaista historian pintaraapaisua, mitä lapsillemme opetetaan kouluissa ja aikuisillemme median välityksellä.

Miksi juutalaiset selvisivät kansanmurhasta ja sorrosta muutamassa vuodessa, mutta palestiinalaiset eivät ole kyenneet nousemaan sorron mudasta moneen kymmeneen vuoteen?

Miksi latinalaisessa amerikassa monia kymmeniä, jopa satoja vuosia käyty vastarinta, taistelu sortoa ja pohjoisen imperialismia vastaan on vasta viime vuosikymmeninä saavuttanut JOITAIN demokraattisia voittoja? Chilessä, Argentiinassa, Boliviassa, ja niin edelleen, pidätysleireissä ja kidutuskammioissa pidetyt, elleivät kuolleet siellä -  ja kymmenintuhansin kadonneet ihmiset  -  eivät juurikaan itse omassa sukupolvessaan kerenneet nähdä kärsimystensä hedelmiä, vaan kuolivat toivottomina vanhoina ihmisinä ilman oikeuksia ja demokratiaa, joiden puolesta antoivat nuoruutensa ja terveytensä.

Tämä logiikka, tämä sorron logiikka, mitä olen oman opinnäytteeni tiimoilta joutunut kirjallisuudesta ja muista lähteistä todistamaan ja keräämään yhteen, nivoen noita tietoja omiin kokemuksiini sorrosta ja vapaudenriistoista Suomessakin, todistaa jälleen lisää ristiriitaa juutalaisten "virallisesta" historiasta. Sorto ei katoa yhdessä yössä. Vastarintataistelijat eivät odota valtaa, mainetta, kunniaa tai edes sorron murenevan vastalahjaksi antamastaan omasta elämästään. Tämä on sorron logiikka historian lähteistä koottuna. Sorto jatkuu sorrettujen kohdalla, vaikka aikaa kuluu ja tilanteet etenevät, koska sortaja on järjestelmä, valtio, hallitus. Oikeasti alistettu pysyy alistettuna, eikä nouse johtotähdeksi yhdessä yössä.

Entä miksi me emme ole kyllästetty Pinochetin sorrettujen tai palestiinalaisten kokemuksilla, kuten olemme kyllästymiseen asti kyllästetty juutalaisten kokemuksilla? Miksi kaikki sorto ei tasapuolisesti kiinnitä mediahuomiota tai kiinnosta ihmisiä? Ei Suomessakaan. Todellinen sorto jää aina piiloon, koska se on osa sorron logiikkaa, jotta alistaminen voi jatkua.

Eikä vähiten se logiikka, mitä kutsun CIA-logiikaksi - mitä olen myös opinnäytteeni tiimoilla havainnoinut lähdekirjallisuudestani ja yllättäen oman elämäni kokemuksista kuntien ja valtion instituutioiden läpi "pitkää marssiani" demonstroiden - mikä muodostaa järjestelmällisen tavan tuhota kaikki vastarinta globaalin talouden tieltä. Tuon järjestelmällisyyden voi koota yhteen monelta tasolta. Sen voi huomata systeemin kidutuksen uhreiksi joutuneiden omien kertomusten toisiinsa verraten samanlaisista fyysisistä, psyko-fyysisistä ja henkisistä reagoinneista kidutukseen ja näiden kehollisten, psyykkisten ja henkisten reagointien ilmenemisen TÄSMÄLLEEN  samasta aikajärjestyksestä uhreissa kaikissa lukemissani aikalaistapauksissa ajallisesti ja paikallisesti toisistaan eroavissa tapauksissa. Tästä voidaan päätellä kidutussysteemien, -tapojen ja kidutuksen etenemisen mallin olevan ennalta sovittuja ja tarkasti muotoiltuja ja määrättyjä kahdennellakymmenennellä ja kahdennellakymmenenelläensimmäisellä vuosisadalla. Kun historiaa käydään läpi useiden vuosikymmenien osalta eri maailman kolkissa, eri vastarintaliikkeiden osalta, huomataan hämmästyttävän yhtenevät uhrien kertomukset reagoinneistaan systeemin vankileireillä ja kidutuksen kohteena olosta. Toisaalta voidaan havaita, ajasta ja paikasta riippumatta, TÄSMÄLLEEN samanlaiset kiduttajan ja sortajan sekä tiedustelupalvelun toimet ja reagoinnin näihin heidän uhriensa reagointeihin sortajiinsa, sekä kiduttajan ja sortajan samanlainen malli ajallisesti etenevässä kidutetun aktiivisessa oman tahdon murtamisessa ajasta ja paikasta riippumatta. Kun sanon "samanlainen", tarkoitan "samanlaista" erotuksena "samankaltaisesta". Edelleen tämä kaikki viittaa samalle sylttytehtaalle, eli maailmassa tuskin on kovin montaa eri paikkaa, missä opiskella ihmisen tahdon murtamista.

Kaikissa aikalaislähteissä, mihin tässä viittaan, on mainittu vallankumousten takana ja vastarintaliikkeiden kukistamisen takana olevan amerikkalainen CIA. Muutama lähde, mikä menee muistelmissaan vielä CIA:nkin taakse, mainitsee olleensa Mossadin kuulusteltava ENSIN. Eli se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen profilointi on tehty päämajassa.

Miten ihmeessä siis Israelin valtiosta tuli muutamassa vuosikymmenessä, ellei muutamassa vuodessa, olemattomasta valtiosta, kirjaimellisesti, ja sen kansalaisista ympäri maailman, muutamassa vuodessa mutaa syövistä kidutetuista maailman herroja?

Sillä se, kellä on maailman herruus tiedossa (knowledge), eli modernissa tiedustelussa, se joka profiloi ENSIN, se, joka saa ENSIMMÄISEN tiedon, omistaa maailmanherruuden KAIKESSA. 

Nyt, kun Britannia teki brexitit, voi kuka tahansa minun lähdekirjallisuuteni kaltaiseen kirjallisuuteen tutustuttuaan tehdä johtopäätöksen, että Britannia, tai jokin sille tärkeä yhdyslenkki, todennäköisesti joutuu Mossadin iskun kohteeksi, koska brexit loukkaa Israelin etuja - mikä tietenkin - on naamioitu tulemaan joltain ihan vastakkaiselta taholta. Sieltä, mistä ihmiset sitä ensimmäisenä odottavat. EDIT 25.5.2017 MANCHESTERIN ISKUUN LIITTYEN 

Uusi, inhottava ja erittäin brutaali piirre, mitä CIA ja Mossad harrastavat armeijoidensa välityksellä, on lasten tappaminen ja kiduttaminen (en suosittele linkkiä katsottavaksi). Nyt käydään siis sotaa lasten välityksellä. Huolimatta YK.n ihmisoikeusjulistuksesta, Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen vastaisesta sopimuksesta, Geneven sopimuksesta, Lapsen Oikeuksien Julistuksesta ja niin edelleen.

Lasten tappaminen ja kiduttaminen on muuten yksi edellä mainitsemistani tiedustelupalveluiden samasta mallista: ellet saa syytettyä isää tai äitiä kiinni, ota kiinni lapsi, tai vaikka mikä tahansa lapsi kadulta, ja vie kidutettavaksi. Tätä on harrastanut niin Yhdysvallat Irakissa vuoden 2003 jälkeen kuin (Yhdysvallat) Argentiinan junttan kautta Argentiinassa vuoden 1976 jälkeen. Rukoilkaa jumalaanne, ettei Yhdysvallat miehitä Suomea. Ai niin, mutta periaatteessa Yhdysvaltojen Suomen miehitys on jo sotaharjoitusten myötä alkanut. 

art by Alberto Smith Moravia