-

-
Art by Alberto Moravia

lauantai 24. lokakuuta 2015

Rajat Kiinni-puheeni Tampereen Keskustorilla 24.10.2015

Luin eilen hesarista Maija Aallon kolumnin Lopettakaa elämänkoululaisille naureskelu - pilkkaaminen yhdyssanavirheistä ei auta ketään.

Aalto on selvästi viettänyt aikaa internetissä tarkastellen maahanmuuttokriittisten, eli elämänkoululaisiksi leimattujen, ja suvaitsevaisten, eli itseään sivistyneinä pitävien, välisiä keskusteluja. En viittaa tällä Jari Tervon suuren yleisön keskuudessa kohua aiheuttaneeseen kirjoitukseen kouluttamattomasta, ylipainoisesta ja huonosti pukeutuvasta roskaväestä, mikä omaa väärät poliittiset mielipiteet.

Työväenkysymys on historian ankkurikäsite.

Globaaleissa historiankirjoituksissa muutoksista joudutaan tekemään yleistyksiä, mitkä oikeutetaan sitomalla ne ankkurikäsitteisiin.

Työväenkysymyksen kanssa läheisesti toisiinsa liittyy mm demokraattinen luokkataistelu.
Kummassakin näissä alavaikuttajina olivat kouluttamattomat ihmiset, ne "massat", mitä tuon ajan historiallisen yhteiskunnan rakenteellinen muutos loi kaupunkien työväestöiksi.

Kuten jälkiviisaina tiedämme, tämä ensimmäinen globalisoimisen aalto johti historian prosessiin, mikä loi toisen globalisoimisen aallon 1970-luvulta eteenpäin tähän päivään.

Sen polttovoimaa olivat kouluttamattomat massat. Kenties huonosti pukeutuvatkin. Ainakin köyhät. Ja kouluttamattomat.

Joka tapauksessa he, jotka tuon ajan yhteiskunnan raameista tarkasteltuna omasivat

ne väärät poliittiset mielipiteet.

Olivathan he työväenkysymyksen ja sosialidemokratian ja demokratian kannattajia

aikakautena, jolloin sen ajan eliitti yhdisti demokratian veriseen terroriin ja työväenkysymyksen ja edustuksellisen demokratian massojen tietämättömyyteen ja kouluttamattomuuteen.

Työväenkysymys, sosialidemokratia ja demokratia

Siis ne arvot, joita me tänä päivänä pidämme itsestään selvinä asioina. Suomi on historiallisesti katsoen rakennettu sosialidemokraattisten arvojen pohjalle -  siis niihin,

mistä lähtökohdista myös turvapaikanhakijoille ja pakolaisille maksetaan tänä päivänä hyvä elämä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kunnioittavassa valtiossa. Tämän ne eilispäivän kouluttamattomat, huonosti pukeutuvat massat saivat aikaiseksi, jotta tämän päivän sivistyneistö ja suvaitsevaisto saavat pörhistellä ylemmyydentunnossaan tämän päivän kouluttamattomien kustannuksella.

Minua ei naurata. Enkä pilkkaa kenenkään yhdyssanavirheitä.

Vähemmän kouluja käyneissä on selvästi globalisoimisen ajan historian raaka voima.

Toiseksi -

monikulttuuri on uusi keksintö.

Se ei ole vanha, kuten monesti kuulee väitettävän uskottavien medioidenkin suulla. Esihistorian ja historian muuttoliikkeet ovat yhtä vanha ilmiö kuin historia ja esihistoria itse, mutta ne eivät ole monikulttuuria. Päättäjien ja medioiden on lopetettava se epätieteellinen lähestymistapa ja tieteen vääristely ja vilppi, millä pyritään oikeuttamaan kansan poliittinen pakottaminen oikeisiin mielipiteisiin: yhteiskunnallisia, päivän poliittisia tapahtumia on saatava kritisoida.

Kolmanneksi -

pyydän ihmisiä huomioimaan, että islamia on monenlaista.

Tiede osaa yleistämisen säännöt  -  mutta arkiajattelussa yleistetään liikaa.

Sosiaalisessa mediassa tietyillä sivustoilla islamia näyttää edustavan vain radikaali-islamin opit ja terrorismi.

Se on virhe, josta toivon tulevien sukupolvien pääsevän eroon.

Silti byrokraattinen maahanmuuttopolitiikka, mikä haluaa säilöä ihmiset keskuksiin pitkiksi ajoiksi, eikä anna mahdollisuutta tutustua suomalaisiin, oppia kieltä vuorovaikutuksessa, hakea työtä ja selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa itse ilman pakottavaa sosiaalikoneistoa, syrjäyttää maahantulijoita ja vieraannuttaa heitä suomalaisesta elämäntavasta

ja suomalaisia heistä

ja estää kulttuurien yhteentörmäyksen aiheuttaman luonnollisesti tapahtuvan toleroinnin.

On totta, että noilla joillakin sosiaalisen median ääripääsivustoilla, niin vasemmalla kuin oikealla

kukkii aito rasismi, muukalaisviha ja tietyn uskontokunnan tappofantasiat.

se tuntuu käsittämättömältä, koska itse tunnen muslimeja,

jotka elävät suomalaisen yhteiskunnan ehdoilla

suomalaisena suomalaisten keskellä.

Kulttuuritausta voi näkyä ja tuntua

myös varmasti toiseen suuntaan koska itse olen juurtunut feminiiniseen ja yksilökeskeiseen kulttuuriin.

Neljänneksi -

Ihmisillä on oikeus turvalliseen elämään siellä, missä he asuvat.

Kaikilla ihmisillä, kaikkialla maailmassa, niin Keski-Afrikan tasavallassa, Kiinassa kuin täällä Suomessakin.

YK:n peruskirja luo kansainvälisen järjestyksen - missä me tänä päivänä elämme.

Tuossa peruskirjassa sanotaan:
Me Yhdistyneiden Kansakuntien, kansat, vakaana tahtonamme
yhdistää voimamme kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi,

Inhimillinen turvallisuus on akateeminen termi, minkä haluaisin tuoda jokamiehen poliittiseen keskusteluun. Turvallisuus ei ole enää vain valtioiden välistä sotilaallista turvallisuutta - koska valtioiden väliset konfliktit ovat vähentyneet - vaan valtioiden sisällä tapahtuvaa turvallisuuden tunnetta yhtä lailla.

Inhimillinen turvallisuus tarkoittaa turvallisuuden ihmis- ja yksilökeskeistä tarkastelua.

Keskeisenä on ajatus empatiasta.

Inhimillisessä turvallisuudessa valtiot ovat olemassa ihmisiä varten, eivätkä toisin päin.

Inhimillinen turvallisuus tarkoittaa ennen kaikkea pyrkimystä positiivisen rauhan tilaan.

Positiivisen rauhan käsite tarkoittaa ihmisoikeuksien toteutumista valtion sisällä rauhan aikana,

eikä vain perusoikeuksien, kuten oikeuden ruokaan ja suojaan, vaan myös oikeuksien

kuten oikeus koulutukseen tai sananvapauteen, toteutumista.

Valtio, joka jostakin syystä joutuu rajoittamaan kansalaistensa sanan- tai mielipiteen vapautta, on tiellä kohti negatiivisen rauhan tilaa. Negatiivisen rauhan tila tarkoittaa rauhan tilaa ilman sotaa - mutta myös ilman ihmis- ja kansalaisoikeuksia.

Kansalaisoikeuksien puuttuminen on vaarallista etenkin monikulttuurissa.

koska historiallisesti monikulttuuristen oikeuksien ajaminen koostuu kansalaisoikeuksista ja etnisten ja uskonnollisten ryhmien kollektiivisista ryhmäoikeuksista.

Kun kansalaisoikeudet tukahdutetaan, jäljelle jäävät vain etnisten ja uskonnollisten ryhmien kollektiivisten oikeuksien ajaminen ja huomiointi yhteiskunnassa

eivät siis yksilön oikeudet.

Uskonnollisen ekstremismin ja rasismin aikakaudella tämä on erityisen vaarallista.

Etenkin yhdistettynä nyt suomalaisessa yhteiskunnassa

vallitsevaan negatiivisen rauhan tilaan.