-

-
Art by Alberto Moravia

torstai 7. huhtikuuta 2011

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus saa valitusmekanismin

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus saa valitusmekanismin. YK:n ihmisoikeusneuvosto päätti uudesta mekanismista viime keskiviikkona. Uuden valitusmekanismin valmistelukokous pidettäneen joulukuussa, ja mekanismi olisi näin käytössä ensi vuoden lopussa. Mekanismi perustetaan uudella Lapsen oikeuksien lisäpöytäkirjalla. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on tähän asti ollut YK:n ainoa merkittävä ihmisoikeussopimus, johon ei ole liittynyt valitusmekanismia.
 - Valitusmekanismi on ainoa tapa taata, että lapsilla, kuten kaikilla
muillakin ihmisillä, on oikeus ja keinot hakea muutosta jos heidän oikeuksiaan
on loukattu ja jos heidän kotimaansa oikeuslaitos ei heitä auta, sanoo Plan
Suomen ihmisoikeusasioiden erityisneuvonantaja Ruth Santisteban.
Tämän valitusmekanismin avulla lapsilla ja heidän edustajillaan on mahdollisuus selvittää, onko jokin valtio toiminut Lapsen oikeuksien sopimusta vastaan.
YK:n uusi valitusmekanismi on tervetullut lisä kanteluoikeuksien joukkoon, mikä varsinkin ulkosuomalaisena elimenä antaa lapsen oikeuksille ja niiden toteutumisen valvonnalle täysin uuden mittakaavan.
YK:n lasten oikeuksien komitea on huomauttanut Suomea mm. pitkittyneistä huoltajuuskiistoista ja lapsen edun epämääräisestä luonnehdinnasta ja toteutumattomuudesta suomalaisessa viranomaiskoneistossa ja tuomioistuimissa, sekä lapsiin kohdistuvien voimavarojen alueellisesta epätasa-arvoisuudesta.
Kantelutiet Suomessa ovat tyypillisesti lääninhallinot, eduskunnan oikeusasiamies, ja esim. Valvira.
Kuitenkin vain erittäin harvoin näistä kanteluelimistä saadaan lapsen oikeuksien ja edun mukaisia päätöksiä, vaan yleensä kantelu päättyy loppulausuntoon mikä soveltaa ratkaisussaan viranhaltijoiden aiemmin asiassa tekemiä päätöksiä.
Tuomioistuimet noudattavat Suomessa asiasta vastaavien viranhaltijoiden päätöksiä.
Aika näyttää, miten tehokkaaksi nyt valmisteilla oleva valitusmekanismi muodostuu, ja mikä tulee olemaan sen käyttöaste.
Tämä blogi tulee tiedoksi myös Vihreiden lapsipoliittiselle työryhmälle.