-

-
Art by Alberto Moravia

lauantai 9. huhtikuuta 2011

Esitän hallitusohjelmatavoitteiksi seuraavaa:


- Edistetään vaalikauden aikana lapsiasiavaltuutetun, kuntien eri viranomaiselimien, lastensuojelun, paikallispoliisin ja oikeuslaitoksen tietämystä YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen sisällöstä.
Hallitus on aiemmassa hallitusohjelmassaan esittänyt lapsen oikeuksien tiedottamisen edistämisen.
Suomi on ratifioinut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1991 ja on siten sitoutunut saattamaan oman sisäisen lainsäädäntönsä vastaamaan YK:n sopimuksen sisältöä:
- Selvitetään vaalikauden kuluessa vastaako Suomen lastensuojelulaki YK:n sopimusta. 
- Otetaan tavoitteeksi vaalikauden kuluessa selventää ja uudistaa suomalainen lastensuojelulaki vastaamaan YK:n sopimuksen sisältöä. 


Hallitus on aiemmassa ohjelmassaan esittänyt että lasten ja nuorten huostaanottojen tarvetta vähennetään. Tätä työskentelyä jatketaan edelleen:
- Valtion tuki kunnille suhteessa huostaanottojen määrään (lastensuojelukerroin) lakkautetaan vaalikauden kuluessa ja tilalle otetaan valtion tuki kunnille suhteessa kunnan kodinhoitajien määrään.
- Lastensuojelun henkilöstön henkilöstökelpoisuusvaatimukset otetaan tarkasteluun vaalikauden aikana.  
- Hallitusohjelmatavoitteksi sisällytetään ja kunnissa selvitetään ja selkeytetään vaalikauden aikana sosiaali- ja terveysaloilla sekä poliisissa lapsen kuulemiseen liittyvät käytännöt. Mallia voidaan ottaa esim. pohjoismaisesta barnhus-mallista.

Vaikka lapsen kuuleminen on määrätty esim. kuntien lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen toimenpideohjelmissa, harva kunta tosiasiassa noudattaa näitä ohjeistuksia. Tämän vuoksi tarve lapsen kuulemisen käytäntöjen ja eri toimenpideohjelmien tarkistamiseen ja käynnistämiseen viranomaisverkostojen välillä kunnissa on suuri.


Ehdotelmat olen tehnyt Vihreille ollessani Vihreiden turvallisuuspoliittisen työryhmän jäsen vuonna 2010