-

-
Art by Alberto Moravia

lauantai 9. huhtikuuta 2011

Esitän edelleen hallitusohjelmatavoitteiksi: kriminaalipolitiikasta

- Lisätään vaalikauden aikana oikeuksien lautamiesmäärää ja palautetaan lautamiesjärjestelmä takaisin.

Lautamiesjärjestelmä on oikeusdemokratian kulmakivi ja takaa päätöksiin maallikkoasiantuntijuutta. Maallikkoasiantuntemus on ruohonjuuritason erikoisosaamista, mihin ei tuomareilla riitä välttämättä aikaa perehtyä. Maallikkoasiantuntemus ja lautamiesjärjestelmä takaavat oikeuden perustuslaillisen toiminnan.
- Aloitetaan vaalikauden aikana rikoslain uudistaminen sen tekijälähtöisestä tulkinnasta uhrilähtöiseen tulkintaan.

Suomalainen rikoslaki lähtee tekijän ja teon käsitteestä. Rikoksen rankaiseminen täytyy kuitenkin olla uhrilähtöistä. Rikosten olosuhteet vaihtelevat, mutta eri olosuhteissakin tehty (väkivalta)rikos on uhrin puolelta aina sama - tuloksena väkivaltaa, rikkoutuneita jäseniä, murtuneita neniä, tai kuolema, mikä ei lievity siitä että tekijän tilannetta arvotaan oikeussalissa ja saadaan tuomiota alemmas - vaan uhrin kärsimykset ovat tekijän tilannetta huomoimatta aina samat. Tekijän olosuhteet eivät saa vaikuttaa tuomioon.
Tekijälähtöisen kriminaalipolitiikan ja rikoslain tulkinnan ja kirjoituksen perusteella olemme nykytilanteessa, jossa rikollisia hyysätään, ja rikosten kohteeksi joutuneet kansalaiset eivät saa oikeutta.
Väitän, että uhrilähtöisen kriminaalipolitiikan tulkinnalla rikokset vähittäin vähenevät. (Väkivalta)rikoksista uhrilähtöisen ajattelutavan myötä muotoutuva kovempi rikostuomiolinja parantaa kansalaisten oikeusturvaa, loukkaamattomuuden ja koskemattomuuden suojaa.
- Aloitetaan vaalikauden aikana persoonallisuushäiriöseula jokaisen väkivaltarikoksesta tuomion saaneen kesken ja perustetaan rekisteri näiden tulosten ylöskirjaamiseen. Näitä tuloksia käytetään hyväksi mm. vankilomien suunnittelussa, jolloin vakavasti mieleltään häiriöiset eivät päädy vankilomille valvomattomana, tai vankilomille ollenkaan. Näitä tuloksia käytetään hyödyksi myös mm. rikoksen uusijoiden tuomion suorittamisen ja suorittamispaikan suunnittelussa ja valinnassa.

- Pidennetään vaalikauden aikana poliisin mahdollisuutta esitutkinta-ajan pidentämiseen. Esitutkinta-ajan pidentäminen mahdollistaa rikosten huolellisen tutkinnan.
Ehdotelmat olen tehnyt Vihreille ollessani Vihreiden turvallisuuspoliittisen työryhmän jäsen 2010